Speakap Support

Aanmaken en configureren van de Managed Apple ID en genereren van VPP codes

Helaas hebben wij nog geen Nederlandse vertaling van deze handleiding. 

Wel kun je dit in het Engels nalezen. 

https://speakap.zendesk.com/hc/en-us/articles/360009164933